Person / Aktør:
Helge André Njåstad
Helge André Njåstad
Parti: FRP

Innlegg:
Det er ikke greit at fylkeskommunene skal drive egen utenrikspolitikk. Asylpolitikken fungerer slik at verden responderer på intensiver. Me jobber for å harmonisere norske ytelser til resten av de nordiske landene for at ikke Norge skal framstå som ekstra gunstig å oppsøke. Da er det svært uheldig når fylkeskommuner stikk i strid med det lager egne ordninger som bidrar til at flere asylsøkere oppsøker Norge.

Postet:
2023-11-20 10:38:45

Delt innhold:
Strid om fylket skal drive med «utanrikspolitikk»
Konferanse om papirlause flyktningar skapar bråk om kva fylkespolitikarar skal bruke tid og energi på.