Person / Aktør:
Venstre

Innlegg:
🇹🇼 Vi drar på partireise til Taiwan. \n\nFlere forskere advarer mot en mulig militær konflikt mellom Kina og USA over Taiwan i nær fremtid.\n\nTaiwan er et demokrati som deler mange av våre liberale verdier, men står under et sterkt press fra Kina. Vi mener det er viktig at Norge er tydelige overfor Kina at det vil få alvorlige konsekvenser dersom de ødelegger for det som kalles “Kinas siste demokrati”. Reisen er en viktig symbolsk handling for å vise dem at vi støtter dem, og at vi ønsker å styrke båndene mellom Norge og Taiwan.\n\nVåre allierte i både USA og EU har egne “de-risking”-strategier overfor Kina, som dreier seg om at de ønsker å være mindre avhengig kinesiske verdikjeder. I Norge er det stillstand og lite vilje hos både regjeringspartiene og Høyre til å snakke om hvor sårbare vi er ved en potensiell konflikt over Taiwan i fremtiden.

Postet:
2023-11-20 12:43:30