Person / Aktør:
Ketil Solvik-Olsen
Ketil Solvik-Olsen
Parti: FRP

Innlegg:
Tidlig i min stortingsperiode løftet jeg frem moderne kjernekraft som et mulig satsingsområde i Norge. Min tanke var at som energinasjon, bør Norge bidra til bedre energibalanse i verden. \n\nOlje/gass er bra og viktig for Norge, og vil være med oss i mange mange tiår enda. Jeg mener Norge bør være siste land som bevist stenger petroleumsnæringen fordi vår petrokjemiske industri bør sikres råstoff, og vi bør bidra til at vesten er selvforsynt med strategiske råmaterialer. \n\nMen selv om jeg verdsetter olje og gass, mener jeg vi bør redusere dens energidominans i verden. Dersom vi skal gjøre oss uavhengig av verdens bandittstater, så må vi skape tilgang til energi som bidrar til mer og bedre fordeling av energiproduksjon. \n\nFornybar energi er vel og bra og bør videreutvikles. Men i volum er det plasskrevende og ofte uforutsigbar produksjon. Kjernekraft fremstod for meg som en god løsning, da som nå. Som nytt bidrag i debatten i 2005/06 var Thorium en lavrisiko tilnærming som gjorde at kjernekraft fortjente en ny diskusjon. \n\nFlertallet på Stortinget vendte likevel tommelen ned. I en kort periode fulgte riktignok både den rødgrønne regjeringen og Høyre spent med på det som skjedde, men det fislet bort. Stoltenberg skulle jo månelande, og andre ville mye heller ha vindmøller. Ja, jeg fikk stadig høre at kjernekraft var uaktuelt for det ville tidligst stå ferdig på 2020-tallet. Mitt forslag ville altså forsinke "omstillingen". Jeg var ikke enig.\n\nJeg husker jeg i noen energidebatter minnet om at dersom man skulle fase ut norsk olje og gasseksport i 2007, så måtte det bygges ca 335.000 nye vindmøller for å opprettholde Norges netto energiproduksjon. Men det var visst heller ikke problem - det handlet kun om vilje *sukk*\n\nVell, nå er vi her. Vi er snart halvveis på 2020-tallet. Månelandingen til Stoltenberg ble skrinlagt, til tross for at AP/SP/SV mente teknologien var hyllevare og brukte enorme milliardbeløp på satsingen.\n\nOffshore vindkraft var angivelig også hyllevare - det var bare å bygge i stor skala. Pris var visst ikke noe problem - olje kunne fases ut (da som nå). Likevel skrinlegges prosjektene nesten før de er påbegynt, av mangel på lønnsomhet. Det blir for dyrt og for komplisert i forhold til energiressursene man klarer høste.\n\nKan vi nå endelig håpe at energidebatten preges litt mer av forståelse for dimmensjoner, aksept for realiteter, innsikt i globale maktforhold, og interesse for å fremme norsk industri og verdiskaping. Kjernekraft er ikke eneste løsning som bør diskuteres. Men den må på kartet, også i Norge.\n\nEller hva tenker du?

Postet:
2023-11-20 22:24:43