Person / Aktør:
Arild Hermstad
Arild Hermstad
Parti: MDG

Innlegg:
NRK og Tore har sporet av.\n\nDokumentarserien “Ingen elsker Bamsegutt” forteller en trist og sterk historie om Jan-Egil Granfoss, alias “Bamsegutt”. Men mye tyder på at dette også er noe av det mest ensidige NRK har presentert for et norsk publikum. Den er nå tatt av plakaten, og det er varslet at de skal gjøre en del endringer før den (eventuelt) settes opp igjen.\n\nDet er ingen tvil om at hovedpersonen selv er et offer, og han fortjener sterk sympati for de vanskelighetene han har opplevd gjennom store deler av livet. En dokumentar som dette kan gjøre mye for å forhindre at folk blir utsatt for urettferdighet og maktmisbruk fra myndighetene. Men gjør den det? Dessverre i liten grad, fordi den utelater en rekke forhold som bidrar til å undergrave hele dokumentarens troverdighet. \n\nHvordan kunne NRK la være å fortelle at hovedpersonen selv er straffedømt for overgrep mot barn, når de ønsker å fortelle oss en historie om hvordan en ødelagt barndom har gjort livet vanskelig for hovedpersonen i serien? Hvorfor problematiseres ikke rådet fra en advokat om å flytte til Filippinene permanent for å unngå at "Bamsegutt", som far, selv skulle havne i barnevernets søkelys. \n\nDet er for mange ubesvarte spørsmål her, og det virker stadig å dukke opp nye. Det er åpenbart at NRK har valgt å fortelle en altfor ensidig og på grensen til spekulativ historie. NRKs ensidige historiefortelling bidrar også til å vekke harme hos seerne, og kan også føre til nye belastninger for Jan-Egil og andre.\n\nDet er svært viktig for meg og for MDG å jobbe for at NAV og andre offentlige hjelpeinstanser i større grad må møte folk som Jan-Egil og andre som sliter, med tillit og hjelp, og ikke med endeløse krav. I morgen blir det klart hvilke partier på Stortinget som vil støtte vårt forslag om å erstatte den byråkratiske sosialhjelpen, der du trekkes i støtte og må dokumentere hvilken tannkremtube du har kjøpt, med en høyere og mer ubyråkratisk støtte som vi har kalt garantert minsteinntekt. \n\nFor det systemet, som vi politikere er ansvarlige for, må endres slik at de som jobber i NAV, helsevesenet, må få mer frihet og større mulighet til å være på tilbudssiden i møtet med folk som trenger hjelp. Folk som kan ha skrevet noe feil i et skjema for mange år siden, bør for eksempel ikke måtte rammes av en slik feil resten av livet.\n\nMen debatten som nå pågår viser også en viktig annen side av myndighetenes arbeid. Det offentlige hjelpeapparatet, for eksempel barnevernet, er laget for å sørge for at barn vokser opp i trygghet og at folk blir beskyttet mot trusler fra andre borgere eller samfunnet for øvrig. Det offentlige kan ikke og skal ikke alltid ha grenseløs tillit i møtet med de som de kommer i kontakt med, selv om de kan ha vonde livshistorier. De har også en jobb med å beskytte barn og andre sårbare innbyggere. Og både NAV og andre offentlige institusjoner skal selvsagt også kunne stille noen rimelige krav når folk mottar hjelp fra det offentlige. \n\nDerfor blir fremstillingen av at systemet har all feil i denne historien tidvis svært problematisk. Det er mye som tyder på at vi som publikum her vil ha større mistillit overfor staten, og ikke minst overfor barnevernet enn det det er grunnlag for. Mye tyder på at NRK og Tore Strømøy har dyrket mistro mot systemet basert på ensidighet og bevisst dumskap som de selv har regissert. De har begitt seg inn i et grumsete etisk farvann med denne fremgangsmåten, og har sannsynligvis bidratt til at saken får enda flere ofre, både direkte og indirekte. \n\nDokumentaren har engasjert svært mange nordmenn. Jeg engasjerer meg fordi vi vet at barn kan få traumer og problemer som varer livet ut som følge av omsorgssvikt og overgrep. Det er dessverre ingenting av det som Tore Strømøy eller NRKs etikkredaktør har sagt i ettertid av kritikken, som forsikrer meg om at de har satt hensynet til barns beste høyest, eller har hatt et genuint ønske om å bidra til en bred opplysning av denne saken. \n\nDet kan se ut som behovet for å skape emosjoner i norske sofaer, underholdning og klikk, er det som har stått øverst på ønskelisten. De virkemidlene man rår over som redaktør, journalist og allmennkringkaster er svært sterke, og da må man utøve klokskap i møtet med en så vanskelig sak. Jeg forventer at NRK her sørger for at de som har hatt ansvar for serien får oppgradert sine kunnskaper og sitt etiske kompass dersom de skal fortsette i jobben, og at NRK setter i gang med en opprydning i alle kanaler. De kan begynne med å sette etikkredaktøren og Tore selv på et sidespor for en stund.

Postet:
2023-11-20 15:00:37