Person / Aktør:
Venstre

Innlegg:
Vi kan ikke bare akseptere at kvinner får dårligere helsehjelp og oppfølging fordi de er kvinner. \n\nDet er en tragedie at svært mange kvinner og deres nærmeste har dårligere livskvalitet enn de burde ha. \nVi må styrke satsingen på kvinnehelse. Det er både viktig og riktig. \n\nVi som samfunn har heller ikke råd til at kvinner faller tidligere ut av arbeidslivet på grunn av helseplager som langt på vei kunne vært unngått, hadde vi bare hatt mer kunnskap.

Postet:
2023-11-19 10:40:00