Person / Aktør:
Ketil Solvik-Olsen
Ketil Solvik-Olsen
Parti: FRP

Innlegg:
Svenskene stikker fingeren i jorda og ser realitetene - man trenger kjernekraft om man skal sikre energibalanse.\n\nI Norge har stortingsflertallet lukket øynene og sagt «det er for langt frem». Tiår på tiår går tapt, mens de drømmer om at noe magisk skal skje med vindmøller til havs istedet. \n\nDe eneste som vinner på norsk ubesluttsomhet er bandittstatene som har store olje, gass og kullreserver, og som har lite til overs for våre liberale, demokratiske verdier.\n\nSå i denne saken her: look to Sweden! 😃

Postet:
2023-11-17 16:55:01

Delt innhold:
Massiv utbygging av kjernekraftanlegg i Sverige
Energi- og næringsminister lover Ebba Busch lover en kjernekraftrenessanse.