Person / Aktør:
Jon-Ivar Nygård
Jon-Ivar Nygård
Parti: AP

Innlegg:
Debatt om kollektivtrafikk på Kollektivkonferansen 2023. Mitt budskap: Vi må satse på det som virker som byvekstavtaler og nullvekstmålet hvor staten bidrar økonomisk til å fremme gange-, sykkel- og kollektivtrafikk. Vi må også bruke prismekanismer, arealpolitikk og parkeringspolitikk for å nå målene.

Postet:
2023-11-17 08:22:50

Delt innhold:
Photos from Jon-Ivar Nygård's post