Person / Aktør:
Senterpartiet
Senterpartiet
Parti: SP

Innlegg:
Hva tenker du?\n\n🍀Vil du gjøre som oss; å satse på Forsvaret og NATO i en urolig tid? \n\nEller…\n\nsom Rødt, som blant annet vil: \n🔴 kutte i militære forhåndslagere\n🔴 ikke støtte driftsbudsjetter til NATO\n🔴 ikke støtte utenlandsoperasjoner \n🔴 stoppe kjøp av viktige investeringer som bl.a kampfly o.l?

Postet:
2023-11-15 21:00:48