Person / Aktør:
Miljøpartiet De Grønne
Miljøpartiet De Grønne
Parti: MDG

Innlegg:
Tirsdag diskuterte vi situasjonen i Gaza og hvorvidt Norge skal anerkjenne Palestina som selvstendig stat. I tillegg samarbeidet MDG, Venstre, SV og Rødt om flere forslag, både for å sørge for våpenhvile nå og for å skape fred på sikt. 🇵🇸 Her er forslagene og hvordan det kommer til å gå med dem:\n\n“Stortinget anmoder regjeringen om å gjennomgå og skjerpe reglene for oljefondet og andre statlig eide bedrifter og fond for å sikre at man trekker ut investeringer i virksomheter som enten direkte eller indirekte medvirker til den ulovlige okkupasjonen av de palestinske områdene.” Blir ikke vedtatt.\n\n“Stortinget ber regjeringen om å slå fast at Israels behandling av og folkerettsbrudd mot palestinerne er apartheid og i strid med internasjonal rett i henhold til Roma-traktaten og rasismekonvensjonen.”\nBlir ikke vedtatt.\n\n“Stortinget ber regjeringen arbeide for at Den internasjonale krigsforbryterdomstolen så raskt som mulig gis adgang til Israel og Gaza for å etterforske krigsforbrytelser på begge sider av konflikten.”\nBlir ikke vedtatt.\n\nI tillegg vil Stortinget votere over de opprinnelige forslagene:\n “Stortinget ber regjeringen forberede anerkjennelsen av Palestina som egen stat.”\nBlir ikke vedtatt. MDG, SV, Rødt og Venstre vil stemme for. Det ser ut som det blir flertall for et mindre forpliktende forslag som Arbeiderpartiet har fremmet i siste liten om å anerkjenne "på et tidspunkt der en anerkjennelse kan ha positiv innvirkning på en fredsprosess". MDG stemmer for dette om det opprinnelige ikke blir vedtatt.\n\n2) "Stortinget ber regjeringen fremme en sak for Stortinget om norsk tilslutning til FNs apartheidkonvensjon (Den internasjonale konvensjonen om undertrykkelse og straff av apartheidforbrytelsen). Kun SV, Rødt og MDG stemmer for.\n\n3) "Stortinget ber regjeringen sikre et norsk forbud mot varer og tjenester fra selskaper og virksomheter på okkupert jord produsert i strid med folkeretten." Kun SV, Rødt og MDG stemmer for.\n\nVoteringen skjer torsdag. Hvis du kjenner noen i Arbeiderpartiet, Senterpartiet eller Høyre som du vet er opptatt av Palestina-saken - ta en telefon, eller send dem en melding! Det er ingen skam å snu!

Postet:
2023-11-14 15:34:53