Person / Aktør:
Sivert Bjørnstad
Sivert Bjørnstad
Parti: FRP

Innlegg:
@LineHoem Siden du lurer oppriktig: At man tok seg tid til å skrive en e-post med bruk av egne ord, og ikke bare kopiering fra en nettside gjør at man leser det (og svarer). Når mail nr. 6000 har lik tekst som de 5999 andre mister det litt slagkraft.

Postet:
2023-11-14 15:08:11