Person / Aktør:
Rødt
Rødt
Parti: R

Innlegg:
Nooshi Dadgostar ble nylig valgt til nestleder i svenske Vänsterpartiet: http://www.vansterpartiet.se/nooshi-dadgostar-vald-till-ny-vice-ordforande Under Popvenstre deltar hun sammen med andre spennende internasjonale gjester i den viktige debatten om venstresidas løsninger i krisene tid. ✊ Billetter på http://popvenstre.no 👈👈

Postet:
2018-03-28 10:00:00