Person / Aktør:
Rødt
Rødt
Parti: R

Innlegg:
En voksende kløft mellom vanlige arbeidstakere og de superrike er en tendensen i Europa i dag. 🤷‍♂️ Hva mener du er det viktigste tiltaket mot økte forskjeller? 🤔

Postet:
2018-03-28 20:00:00

Delt innhold:
I ni EU-land er lønningene lavere enn i 2010
I mange EU-land har lønnsveksten stoppet opp. Svært mange nye jobber som skapes er usikre og dårlig betalte.