Person / Aktør:
Tuva Moflag i Arbeiderpartiet
Tuva Moflag i Arbeiderpartiet
Parti: AP

Innlegg:
Et mer rettferdig pensjonssystem 🌹\n\nPensjonsutvalget som evaluerte pensjonsreformen fra 2011 har foreslått grep som sikrer at uføre og minstepensjonister kommer bedre ut. Det er viktig og bra! \n\nI tillegg foreslo utvalget å øke aldersgrensene i folketrygden. Det kan høres litt dramatisk ut, men konsekvensen av pensjonsforliket i 2011 er at hvert årskull må jobbe omtrent en måned lenger for å få samme pensjon som de som er ett år eldre. Sånn sett er aldersgrensen på mange måter økt i realiteten allerede. \n\nAt vi formelt øker aldersgrensene i folketrygden nå, betyr at vi beholder de sosiale rettighetene lenger. Det er en bra ting! For hvis vi bør jobbe til vi er 70, er det ikke rimelig at vi bare har rett på f.eks. sykepenger til vi er 67. \n\nEvalueringa av pensjonsreformen er _ikke_ en sparereform. Tvert imot foreslår utvalget å bruke rundt 20 milliarder kroner på å gjøre pensjonssystemet mer sosialt rettferdig 🌹

Postet:
2023-11-09 23:12:50

Delt innhold:
Et mer rettferdig pensjonssystem 🌹\n\nPensjonsutvalget som evaluerte pensjonsreformen fra 2011 har foreslått grep som sikrer at uføre og minstepensjonister kommer bedre ut. Det er viktig og bra! \n\nI tillegg foreslo utvalget å øke aldersgrensene i folketrygden. Det kan høres litt dramatisk ut, men konsekvensen av pensjonsforliket i 2011 er at hvert årskull må jobbe omtrent en måned lenger for å få samme pensjon som de som er ett år eldre. Sånn sett er aldersgrensen på mange måter økt i realiteten allerede. \n\nAt vi formelt øker aldersgrensene i folketrygden nå, betyr at vi beholder de sosiale rettighetene lenger. Det er en bra ting! For hvis vi bør jobbe til vi er 70, er det ikke rimelig at vi bare har rett på f.eks. sykepenger til vi er 67. \n\nEvalueringa av pensjonsreformen er _ikke_ en sparereform. Tvert imot foreslår utvalget å bruke rundt 20 milliarder kroner på å gjøre pensjonssystemet mer sosialt rettferdig 🌹