Person / Aktør:
Ketil Solvik-Olsen
Ketil Solvik-Olsen
Parti: FRP

Innlegg:
Domstolene fungerer bedre, sier Riksrevisjonen. Ventetiden går ned, noe som både styrker rettssikkerheten og gjør livet enklere for alle som har saker til behandling.\n\nDet er verdt å merke seg at domstolene selv mener dette skyldes reformen som ble gjennomført under forrige regjering. De advarer mot å gjøre store endringer, og heller la tiltakene virke slik at gevinstene kan bli enda større.\n\nMen rødgrønn regjering fornekter seg ikke. Selvsagt skal de reversere også denne reformen. SP fastholder at alt var bedre før - selv om kostnadene var høyere og resultatene dårligere.\n\nJeg mener AP/SV/SPs politikk fremstår ideologisk og meningsløs. Uansett er det verdt å huske at denne regjeringen åpenbart ikke mangler penger. Problemet er at de sløser pengene bort på sære tiltak uten resultater.\n\nTommel ned fra meg.

Postet:
2023-11-09 23:03:40