Person / Aktør:
Ole André Myhrvold - Senterpartiet
Ole André Myhrvold - Senterpartiet
Parti: SP

Innlegg:
-Nå er det alvor, slo tidligere forsvarssjef og leder av Totalberedskapskommisjonen, Harald Sunde, fast da han innledet for Senterpartiets stortingsgruppe i kveld. For Senterpartiet er beredskapspolitikk noe av det viktigste vi holder på med i alle ordets betydninger, Forsvar, politi, mat, samfunnsplanlegging, sivil beredskap med mer. Vi må gå fra markedsliberalismens «just in time»-tenkning til føre-vare-tenkning.

Postet:
2023-11-08 16:16:15

Delt innhold:
-Nå er det alvor, slo tidligere forsvarssjef og leder av Totalberedskapskommisjonen, Harald Sunde, fast da han innledet for Senterpartiets stortingsgruppe i kveld. For Senterpartiet er beredskapspolitikk noe av det viktigste vi holder på med i alle ordets betydninger, Forsvar, politi, mat, samfunnsplanlegging, sivil beredskap med mer. Vi må gå fra markedsliberalismens «just in time»-tenkning til føre-vare-tenkning.