Person / Aktør:
Jon-Ivar Nygård
Jon-Ivar Nygård
Parti: AP

Innlegg:
Jeg er glad for å kunne fortelle om at de etterspurte retningslinjene nå er ferdigstilt. De nye retningslinjene er ment å støtte kommunene i deres behandling av søknader, gi informasjon til brukere og bidra til likere behandling av saker mellom kommunene

Postet:
2023-11-05 12:31:30

Delt innhold:
Jeg er glad for å kunne fortelle om at de etterspurte retningslinjene nå er ferdigstilt. De nye retningslinjene er ment å støtte kommunene i deres behandling av søknader, gi informasjon til brukere og bidra til likere behandling av saker mellom kommunene