Person / Aktør:
Ketil Solvik-Olsen
Ketil Solvik-Olsen
Parti: FRP

Innlegg:
Det skjer grusomme og tragiske hendelser både i Ukraina og Midt Østen. Sentralt begge steder står land som Russland og Iran - med verdier og syn som står svært langt unna det vi i Norge holder høyt. Det fremstår for meg åpenbart at slike land ikke bør få spille en sterkere rolle i verden.\n\nPå den hjemlige arena virker det dessverre som om dette glemmes straks man diskuterer klimapolitikk. Både blant miljøbevegelsen og på Stortinget er det høylytte krav om at Norge skal stanse vår petroleumsnæring, innføre flere restriksjoner og avgifter på næringslivet etc. \n\nIntensjonene er «gode» - man skal redde verden. Men konsekvensene er trolig det motsatte. Redusert norsk/vestlig energiproduksjon betyr økt makt til nettopp Russland, Iran og lignende land. Det gavner verken miljø, demokrati, menneskerettigheter, eller andre verdier som nordmenn generelt holder høyt.\n\nStore deler av verdens olje og gass reserver ligger i land som langt fra er demokratiske. Selv om man ønsker mer energi fra kjernekraft og fornybare kilder, så er petroleum sentralt for både energiforsyning og petrokjemisk industri i veldig mange tiår.\n\nNår man ser hvor kynisk land som Russland og Iran spiller ut sin makt i dag - hvorfor i all verden ønsker man seg en «vestlig miljøpolitikk» som øker de autoritære landenes makt i verden?!\n\nDen tryggeste måten å styre inn i en grønnere fremtid, er å sikre at vi også har kontroll på vår energi- forsyning og industrielle produksjonskapasitet. Det må også ligge til grunn i miljøpolitikken.\n\nEller hva tenker du?

Postet:
2023-11-02 22:49:10