Person / Aktør:
De Grønne
De Grønne
Parti: MDG

Innlegg:
Regjeringen må på banen for å rydde opp i den massive dyrevelferdskatastrofen i oppdrettsnæringen. Vi kan ikke lenger stå stille og se på at millioner av fisk behandles på en helt uverdig måte. Les mer i NRK-saken med @rasmusjmh. \n\nhttps://t.co/rV2HhZqy57

Postet:
2023-11-02 09:48:29