Person / Aktør:
Bjørnar Moxnes
Bjørnar Moxnes
Parti: R

Innlegg:
Mens statsministrene fra de nordiske landene var samlet til Nordisk Råd inne på Stortinget, demonstrerte vi utenfor. Det er en skam at ikke Sverige, Danmark, Finland og Island støttet FN-resolusjonen om våpenhvile. Kravet er klart: La Gaza leve! La barna leve! Fritt Palestina!

Postet:
2023-10-31 17:14:09