Person / Aktør:
Helge André Njåstad
Helge André Njåstad
Parti: FRP

Innlegg:
Det er urolige tider i verden. I Norge har vi korte linjer og fikk i dag spørre NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg spørsmål om viktigheten av å styrke forsvarsbudsjettet. Her er Jens og FrP enig. Vi må bruke mer på å trygge freden.

Postet:
2023-10-31 15:06:28

Delt innhold:
Det er urolige tider i verden. I Norge har vi korte linjer og fikk i dag spørre NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg spørsmål om viktigheten av å styrke forsvarsbudsjettet. Her er Jens og FrP enig. Vi må bruke mer på å trygge freden.