Person / Aktør:
Rødt
Rødt
Parti: R

Innlegg:
LIVE: Marie Sneve gir deg de seks viktigste tallene fra revidert nasjonalbudsjett.

Postet:
2018-05-15 14:52:12