Person / Aktør:
Ketil Solvik-Olsen
Ketil Solvik-Olsen
Parti: FRP

Innlegg:
Fra partiet Rødt kunne man nylig å høre at "Klimakrisen er de rikes skyld." Ergo, om man ble kvitt de rike, så kunne man redde verden. De rikes penger skal deretter omfordeles til de fattige, sier Rødt. \n\nJeg blir nesten matt på venstresidens enkle løsninger hvor "de rike" er årsak til alt som er ille i verden. Men jeg er ikke overrasket. Vi skal huske at Rødt er ideologisk imot privat kapital uansett, og dermed passer utspillet inn i deres verdensbilde uavhengig av hva som er problemet man diskuterer. \n\nMen la gå - la oss ta utspillet på alvor. Rødt mener altså at dersom man innfører klimaskatter på de rikeste, og fordeler pengene til de fattigste, så kommer man langt i å løse klimaproblemet. \n\nSorry, dette er direkte kortslutning og både logikk og fakta. For Rødt (og den øvrige rødgrønne miljøbevegelsen) hevder jo at overforbruk er hovedproblemet i verden. Man har for god levestandard. \n\nLa meg derfor minne om at man ikke reduserer verdens forbruk ved at man tar en Rolls Royce fra en riking slik at 12 andre personer får råd til en liten Ford.\n\nVi skal huske at Norge er blant verdens rikeste land. Vår gjennomsnittlige inntekt er rundt 75.000 dollar (litt avhengig av valutakurs). Gjennomsnittlig inntekt globalt er under 20.000 dollar (justert for kjøpekraft). Ergo, Rødt kan fjerne rikingene i Norge så mye de vil, men det løser ikke noe "klimaproblem." \n\nSkal Rødt redusere globalt overforbruk, så må gjennomsnittlig levestandard i Norge reduseres til ca 1/4 av dagens. Det er ikke bare noen luksusbiler og privatfly som skal fjernes, slik Rødt later som. Vi må alle kraftig ned i lønn, sosiale ordninger må strupes, trygder og ytelser må bort - dersom Rødts klimalogikk skal være riktig. \n\nOg dersom Rødt har rett i sin logikk, så kan ikke forbruket som reduseres i Norge, overføres for å bedre levestandarden hos verdens fattige. Fordi i Rødts fortelling bruker verden allerede for mye. Så global gjennomsnittlig inntekt må også reduseres kraftig - ja, kanskje halveres. Det er ytterst få som vil oppleve velstandsøkning i det scenario. De aller flest vil stå på stedet hvil eller oppleve kraftig nedgang.\n\nRødt bør derfor kutte ut sin floskel om at noen få rike i vesten ødelegger verden. Det blir for banalt, og det løser garantert ingen problem. Denne appellen til misunnelse slår nok an hos noen velgere, men la oss håpe man løfter blikket. \n\nJeg er overbevist om at den logikken vil skape en mer utrygg verden, fordi folk raskt tar til gatene når deres økonomiske trygghet blir utfordret. Sosiale uro løser verken miljøutfordringer eller skaper sosial trygghet. \n\nEn langt bedre metode er å sikre stabile levestandard med økonomisk trygghet for stadig flere. Samtidig som man stimulerer næringsliv og forskningsmiljø til å finne stadig mer effektive og miljøvennlige teknologier for produksjon av energi, varer og tjenester. \n\nI det bildet er privat kapital en vesentlig ingrediens for suksess. Sammen med stabile rammebetingelser, offentlige regulering, utdanning og forskning, og et generelt stabilt og tillitsfullt samarbeidsklima. \n\nJeg er overbevist om at vi kan løse utfordringer med både energi, miljø og levestandard. Vi trenger samfunn hvor folk føler tilhørighet og eierskap, hvor man kan skape og fornye, og hvor man ikke umyndiggjøres til å bli et tannhjul i statens maskineri. \n\nEn klimadebatt som forsøker legge skylden på noen få, og hvor statens totale styring over samfunnet fremstilles som løsningen vil ikke bidra til at noen av temaene finner en lykkelig ende.

Postet:
2023-10-29 21:57:59