Person / Aktør:
Rødt
Rødt
Parti: R

Innlegg:
Regjeringen vil at folk på midlertidig arbeid i Norge skal betale mindre skatt enn fastboende. Nestleder i Rødt, Marie Sneve, mener det skaper en lønnspresserklasse. Enig?

Postet:
2018-05-16 07:45:00

Delt innhold:
Regjeringen gir skattelette til utlendinger på midlertidig arbeid i Norge
Regjeringen foreslår en forenklet skatteordning for utlendinger på midlertidig jobb i Norge, som gir et skattetap på 50 millioner kroner. – Gir ytterligere lønnspress nedover, mener Rødt.