Person / Aktør:
Rødt
Rødt
Parti: R

Innlegg:
rødt.no

Postet:
2018-05-16 08:56:43

Delt innhold:
Rødt