Person / Aktør:
Jon-Ivar Nygård
Jon-Ivar Nygård
Parti: AP

Innlegg:

Postet:
2023-10-28 12:23:53

Delt innhold:
Norge og flere FN-land ber om umiddelbar humanitær våpenhvile på Gazastripen.\n\nFNs generalforsamling har samlet seg i en såkalt nødsesjon, der er stemt over en resolusjon som forsøker å bidra til å begrense de menneskelige lidelsene i den krigen som utspiller seg nå. \n\nResolusjonen oppfordrer til en umiddelbar stans i kamphandlingene. Dette er viktig blant annet for å sikre at humanitær assistanse kan komme inn i Gaza. \n\n– Forhandlingene om resolusjonsteksten har vært preget av ulike syn blant FNs medlemsland. Det er ikke overraskende i en så polariserende konflikt. Norge har engasjert seg i dette arbeidet, for å få på plass en resolusjon som har bred støtte i det internasjonale samfunnet, sier utenriksminister Espen Barth Eide.\n\n– Vi erkjenner at resolusjonen ikke inneholder alle de elementene som vi ideelt sett skulle hatt med. Men dette er et kompromiss mellom ulike posisjoner, og da krever det at også vi viser kompromissvilje, fortsetter Espen Barth Eide.