Person / Aktør:
Stortingsrepresentant Marius A Nilsen
Stortingsrepresentant Marius A Nilsen
Parti: FRP

Innlegg:
Et nytt utvalg har levert sin rapport, og der kommer de med genistreken å fase ut norsk olje og gass innen 2050.\n\nDe anbefaler altså å gi fra seg all energimakt og overlate det til bandittstater. De anbefaler da også å overlate oljeproduksjonen til land som forurenser mer og som har dårligere sikkerhetskultur.\n\nEi heller kan de tenke på matsikkerhet og energisikkerhet, og at det er tilgang på rimelig energi og petrokjemi som har fått milliarder ut av fattigdom, økt matsikkertheten og utviklet verden.\n\n"Klimautvalget mener det må lages en strategi for avslutningen av norsk oljeindustri.\nDette må legges frem for Stortinget så raskt som mulig. Utvalget tilrår at det ikke gis ytterligere tillatelser til leting, utvinning, eller anlegg og drift inntil en slik strategi er ferdigstilt."\n\nHer skal regjeringen få et tips helt gratis fra meg: Det mest klimavennlige enhver regjering kan gjøre er å legge ned slike meningsløse, naive og utopiske utvalg! \n\n

Postet:
2023-10-27 13:45:38

Delt innhold:
Klimautvalget 2050: Vil stanse norsk oljeutvinning
I dag fikk den ferske klima- og miljøministeren, Andreas Bjelland Eriksen (Ap) veikartet Klimautvalget 2050 har tegnet opp.