Person / Aktør:
Arild Hermstad
Arild Hermstad
Parti: MDG

Innlegg:
Her treff Mjelva i BT spikeren på hovudet. Viktig at ikkje EU får nyss i at (den «reine») norske oljeindustrien strittar imot viktige klimagrep i Noreg. Mykje betre å skylde på vanlege folk når vi ikkje klarar omstillinga, meiner energiminister Aasland. https://t.co/izjienu9NN

Postet:
2023-10-26 18:24:14