Person / Aktør:
Rødt
Rødt
Parti: R

Innlegg:
I dag stemmer Stortinget over regjeringas forslag til ny bemanningsnorm i barnehagene. Rødt kommer til å fremme forslag om at minimumskravet til bemanning må gjelde hele dagen. 👍 hvis du er enig.

Postet:
2018-05-31 11:48:00

Delt innhold:
– Hvis poenget er å gi barna et bedre tilbud, så må bemanningsnormen gjelde hele dagen
I morgen skal Stortinget stemme over regjeringens forslag til ny bemanningsnorm i barnehagene. Rødt kommer til å fremme forslag om at minimumskravet til bemanning må gjelde hele dagen.