Person / Aktør:
Rødt
Rødt
Parti: R

Innlegg:
Tirsdag besøkte Bjørnar Moxnes Akuttmedisinsk klinikk ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Beskjeden derfra var klar: Krisa er ikke over. Det er flaks at ikke liv har gått tapt – så langt.

Postet:
2018-06-01 09:49:44

Delt innhold:
Anbudsfast i Høie-land
Det er på tide at pasientrettighetsloven settes foran anbudstvangens lover i helsepolitikken.