Person / Aktør:
Rødt
Rødt
Parti: R

Innlegg:
I disse dager sluttføres arbeidet til det regjeringsoppnevnte utvalget som undersøker Norges deltagelse i Libya-krigen i 2011. Her er fem spørsmål om krigen som Rødt mener må besvares før Norge kan legge Libya-krigen bak seg.

Postet:
2018-06-01 19:18:35

Delt innhold:
Fra falske nyheter til folkemord. Disse fem spørsmålene må besvares før Norge kan legge Libya-krigen bak seg
Bjørnar Moxnes vil ha svar på spørsmål rundt norske bomber, falske nyheter, forbrytelser mot menneskeheten og terrorangrep i Europa.