Person / Aktør:
Marian Hussein
Marian Hussein
Parti: SV

Innlegg:

Postet:
2023-10-23 15:56:14

Delt innhold:
💔📢 Dette er ikke selvforsvar. Våpenhvile nå!\n\n📍 7000 mennesker er drept i krigen mellom Hamas og Israel - 5000 av disse på Gaza.\n\n📍 Ifølge WHO er 59 helsesentre på Gaza bombet.\n\n📍 Ifølge FN er flere skoler, deriblant skolen i Al-Maghazi bombet.\n \n📍 Ifølge Amnesty er hele familier utslettet etter bombing av bolighus.\n \n📍 Ifølge Genevekonvensjonen er de krigførende partene forpliktet til å skjerme sivile så langt som mulig.