Person / Aktør:
Rødt
Rødt
Parti: R

Innlegg:
I dag skal veteranenes stemme høres på Stortinget. Stortingsflertallet bør lytte til dem og støtte vårt forslag om å gi ankerett for skadde veteraner, skriver Bjørnar Moxnes i VG.

Postet:
2018-06-04 13:19:19

Delt innhold:
Hør på veteranene
I dag skal veteranenes stemme høres på Stortinget. Stortingsflertallet bør lytte til dem og støtte vårt forslag om å gi ankerett for skadde veteraner.