Person / Aktør:
Rødt
Rødt
Parti: R

Innlegg:
Rødt mener pensjonsreformen er urettferdig. Er du enig?

Postet:
2018-06-04 20:02:00

Delt innhold:
Det er på tide med et pensjonsopprør!
– Rødt vil ha et pensjonssystem som gir økonomisk trygghet for alle uavhengig av kjønn, klasse eller helsetilstand, sier Silje J. Kjosbakken, 2. nestleder i Rødt.