Person / Aktør:
Stortingsrepresentant Alfred Bjørlo - Venstre
Stortingsrepresentant Alfred Bjørlo - Venstre
Parti: V

Innlegg:
La born leve i fred! Årets TV-aksjon går til Redd Barna og deira arbeid for born i krig og konflikt. Sjeldan har det vore meir aktuelt. Ta vel imot bøsseberarane i dag, både i Stad og elles i landet. Og Vipps til 2133 om du ikkje er heime! \n(Mor mi og eg kjem snart på døra til alle på Skipenes, Rotihaug, Roti og Bjørlo) @reddbarna @nrktvaksjonen

Postet:
2023-10-22 15:50:10

Delt innhold:
Photos from Stortingsrepresentant Alfred Bjørlo - Venstre's post