Person / Aktør:
Rødt
Rødt
Parti: R

Innlegg:
Vi foreslår: 1) At regjeringen krever at Tyrkia og allierte islamistiske opprørsgrupper trekker sine militære styrker ut av Syria. 2) At regjeringen avslutte eksport av våpen og forsvarsmateriell til Tyrkia så lenge landets ulovlige invasjon av Syria pågår. 3) At det bevilges nye midler til humanitær bistand for å hjelpe flyktninger fra Afrin-området nord i Syria i deres nærområder. Les mer 👇🏾👇🏾👇🏾

Postet:
2018-06-07 18:00:01

Delt innhold:
Tyrkia ut av Syria
I dag kan FRP vise at de mener alvor med å hjelpe flyktninger der de er og bekjempe islamisme.