Person / Aktør:
Rødt
Rødt
Parti: R

Innlegg:
Næmmen, er det ikke...? Fra forsiden av Klassekampen 11. august 2004. Noen var tidlig ute med å foreslå merking av retusjert reklame.

Postet:
2018-06-07 20:00:00