Person / Aktør:
Kamzy Gunaratnam
Kamzy Gunaratnam
Parti: AP

Innlegg:
Interpol - siste stopp på justiskomiteens reise i denne omgang👮🏾👮🏼‍♀️👮🏿‍♂️👮🏻\n\nJeg snakker alltid om helhetlig forebygging på innpust og utpust, men når noen bryter loven da er det politiarbeid og etterforskning og deretter kriminalomsorg og rehabilitering. \n\nFor de av dere som ikke kjenner til Interpol: \n\n👉🏾Dette er den internasjonale kriminalpolitiorganisasjon som har som formål å sikre og fremme et best mulig politisamarbeid mellom medlemslandene, og å opprette og utvikle mekanismer for å forebygge og bekjempe kriminalitet. \n\n👉🏾Interpol arbeider spesielt med å bekjempe organisert kriminalitet, særlig innenfor korrupsjon, pengefalsk og dokumentforfalskninger, overgrep mot barn, kulturminnekriminalitet, cyber-kriminalitet, narkotika, miljøkriminalitet, økonomisk kriminalitet, illegal våpenhandel, menneskehandel, maritim kriminalitet, terrorisme, biltyverier, krigsforbrytelser og ulovlige varer.\n\nNøkkelordene er samarbeid, informasjonsdeling og kompetanse. Politiet vårt må ha bedre kompetanse og virkemidler enn de kriminelle. \n\nVi vet at data har tatt over for gata, kunstig intelligens dominerer også hos de med dårlige intensjoner og sist men ikke minst: At pengene fra de kriminelle vil bli hvitvaska inn i «offentlige systemer». \n\nSå vi må ha øynene oppe, styrke samarbeidet, dele informasjon og jobbe på. 💪🏽\n\n❤️«Tillit» var også et sentralt ord som ble løftet fram flere ganger. «Ethical policing» kalte de veien til tillit. Jeg er enig!

Postet:
2023-10-19 19:48:19

Delt innhold:
Interpol - siste stopp på justiskomiteens reise i denne omgang👮🏾👮🏼‍♀️👮🏿‍♂️👮🏻\n\nJeg snakker alltid om helhetlig forebygging på innpust og utpust, men når noen bryter loven da er det politiarbeid og etterforskning og deretter kriminalomsorg og rehabilitering. \n\nFor de av dere som ikke kjenner til Interpol: \n\n👉🏾Dette er den internasjonale kriminalpolitiorganisasjon som har som formål å sikre og fremme et best mulig politisamarbeid mellom medlemslandene, og å opprette og utvikle mekanismer for å forebygge og bekjempe kriminalitet. \n\n👉🏾Interpol arbeider spesielt med å bekjempe organisert kriminalitet, særlig innenfor korrupsjon, pengefalsk og dokumentforfalskninger, overgrep mot barn, kulturminnekriminalitet, cyber-kriminalitet, narkotika, miljøkriminalitet, økonomisk kriminalitet, illegal våpenhandel, menneskehandel, maritim kriminalitet, terrorisme, biltyverier, krigsforbrytelser og ulovlige varer.\n\nNøkkelordene er samarbeid, informasjonsdeling og kompetanse. Politiet vårt må ha bedre kompetanse og virkemidler enn de kriminelle. \n\nVi vet at data har tatt over for gata, kunstig intelligens dominerer også hos de med dårlige intensjoner og sist men ikke minst: At pengene fra de kriminelle vil bli hvitvaska inn i «offentlige systemer». \n\nSå vi må ha øynene oppe, styrke samarbeidet, dele informasjon og jobbe på. 💪🏽\n\n❤️«Tillit» var også et sentralt ord som ble løftet fram flere ganger. «Ethical policing» kalte de veien til tillit. Jeg er enig!