Person / Aktør:
Rødt
Rødt
Parti: R

Innlegg:
Norsk Transportarbeiderforbund advarer mot at Transportkomiteen i EU i praksis åpner for at det blir fritt fram for sosial dumping i turbuss-bransjen og kabotasjekjøring med gods sju dager i uka. 😧

Postet:
2018-06-09 20:00:01

Delt innhold:
Sjåførene frykter flere dødsfall på veiene med nye EU-regler
Transportkomiteen i EU åpner i praksis for at det blir fritt fram for sosial dumping i turbuss-bransjen og kabotasjekjøring med gods sju dager i uka.