Person / Aktør:
Rødt
Rødt
Parti: R

Innlegg:
Vi krever at alle forhandlinger med USA om satellittene stanses inntil Stortinget fatter nytt vedtak.

Postet:
2018-06-11 11:12:47

Delt innhold:
NRK-avsløring gir ny behandling i Stortinget
SV og Rødt krever ny stortingsbehandling om innkjøp av satellitter. Ifølge en høring i Representantenes hus i USA skal satellittene gi bredbånd for amerikanske styrker nord for Polarsirkelen, men det har vært helt ukjent for norske politikere.