Person / Aktør:
Ole André Myhrvold - Senterpartiet
Ole André Myhrvold - Senterpartiet
Parti: SP

Innlegg:
Tida for å ødelegge matjord for kortsiktige kommersielle interesser er forbi!

Postet:
2023-10-19 10:07:07

Delt innhold:
Regjeringen stanser Ikeas varehusplaner på Vestby-åker
Skal sikre at bruken av området «i tilstrekkelig grad ivaretar nasjonale interesser».