Person / Aktør:
Grunde Almeland
Grunde Almeland
Parti: V

Innlegg:
Ekspertgruppen som har sett på tiltak for barn i fattige familier foreslår:\n💰 skattlegging av barnetrygden\n👩🏼‍🍼 løpende barnehageopptak\n⚖️ fjerning av kontantstøtten. \n\nDette er politikk som Venstre allerede har fremmet i sitt alternative statsbudsjett for 2023 og som vi har fremmet i Stortinget det siste året.. Fordi alle barn fortjener en god oppvekst 🧸💚\n\n👎 Regjeringen prioriterer dessverre tiltak som treffer dårligere, senest med deres forslag om å senke barnehageprisen i distriktene og beholde kontantstøtten. \n\nVi håper denne rapporten vil gi bredere tilslutning til å bruke de store pengene på kunnskapsbaserte og målrettede tiltak å løfte barn ut av fattigdom, og ikke å strø pengene tynt utover på utdaterte valgløfter.

Postet:
2023-10-17 18:47:13