Person / Aktør:
Stortingsrepresentant Marius A Nilsen
Stortingsrepresentant Marius A Nilsen
Parti: FRP

Innlegg:
Tyskland er selve eksempelet på et land som har valgt å la ideologi og ønsketenkning være styrende, ikke fornuft, logikk og realpolitikk.\n\nDette gjelder både på innvandringspolitikken, forsvarspolitikken og ikke minst energi- og klimapolitikken, og dette er landet som setter kursen i EU.\n\nNå fyrer de i gang gamle kullkraftverk igjen, mens kjernekraftverkene som kunne levert utslippsfri energi, fremdeles forblir stengt pga ideologiske valg. Disse kraftverkene leverte 170 TWH ren kraft årlig, mer enn Norges årlige vannkraftproduksjon, og ble stengt pga ren dumskap! Når skal Tyskland se hvor feil kurs de har på flere områder og reversere deler av politikken. \n\nKarbonfotavtrykket viser med all tydelighet hvor feilslått Tysklands Energiwende er, målt mot feks Frankrike som har gått kjernekraftveien. \nI tillegg påvirker tysk uregulerbar kraftproduksjon alle tilknyttede land negativt, skaper store utfordringer i nettet og gir høye priser.\n\nOg dette er landet 88,4% av Stortinget og hele Regjeringen ser til og forsøker å etterape. Kanskje det er på tide å tenke selv og føre egen, selvstendig og fornuftig energi- og klimapolitikk som FRP ønsker, framfor å kopiere Tyskland og EUs feilslåtte?

Postet:
2023-10-17 11:55:09

Delt innhold:
Photos from Stortingsrepresentant Marius A Nilsen's post