Person / Aktør:
Peter C. Frølich
Peter C. Frølich
Parti: H

Innlegg:
ATACMS-missiler har gjort sin entré i Ukraina. Dette vil svekke Russland kraftig, og særlig på to måter:\n\n1. De vil tape store mengder utstyr og forsyninger.\n\n2. Alt av baser og forsyningsknutepunkt må flyttes lengre vekk fra Ukraina.

Postet:
2023-10-17 15:05:38