Person / Aktør:
Tuva Moflag i Arbeiderpartiet
Tuva Moflag i Arbeiderpartiet
Parti: AP

Innlegg:
Hilser fra sikkerhetsrådssalen i FN ❤️\n\nI år er jeg heldig som får delta i Stortingets delegasjon i forbindelse med FNs årlige generalforsamling. Det hviler en tung stemning over møtene vi deltar i og briefene vi får. Det er alvorlige kriger og konflikter som pågår flere steder i verden, mens nye kommer til. \n\nCovid og krig gjør at vi henger enda lenger etter når det gjelder måloppnålesen til bærekraftsmålene. Kun 15% av målene er i rute før 2030. Budskapet er ganske tydelig: vi må gire opp! \n\n🌎 Vi må gire opp for å nå klimamålene. Og vi må skape en fossilfri framtid. \n🌍 Vi må sørge for at flere får tilgang til helsetjenester, utdanning og arbeid. \n🌏 Vi må skape fred og forsoning mellom folk, bidra til likestilling mellom kjønnene og hindre diskrimering av utsatte grupper. \n\nMan kan lett miste motet med alt som har skjedd rundt oss de siste årene. Men det er flere som vil redde verden og skape fred enn det motsatte. Nå må håp og handlekraft finne sammen 🌹

Postet:
2023-10-14 13:13:08

Delt innhold:
Hilser fra sikkerhetsrådssalen i FN ❤️\n\nI år er jeg heldig som får delta i Stortingets delegasjon i forbindelse med FNs årlige generalforsamling. Det hviler en tung stemning over møtene vi deltar i og briefene vi får. Det er alvorlige kriger og konflikter som pågår flere steder i verden, mens nye kommer til. \n\nCovid og krig gjør at vi henger enda lenger etter når det gjelder måloppnålesen til bærekraftsmålene. Kun 15% av målene er i rute før 2030. Budskapet er ganske tydelig: vi må gire opp! \n\n🌎 Vi må gire opp for å nå klimamålene. Og vi må skape en fossilfri framtid. \n🌍 Vi må sørge for at flere får tilgang til helsetjenester, utdanning og arbeid. \n🌏 Vi må skape fred og forsoning mellom folk, bidra til likestilling mellom kjønnene og hindre diskrimering av utsatte grupper. \n\nMan kan lett miste motet med alt som har skjedd rundt oss de siste årene. Men det er flere som vil redde verden og skape fred enn det motsatte. Nå må håp og handlekraft finne sammen 🌹