Person / Aktør:
Arild Hermstad
Arild Hermstad
Parti: MDG

Innlegg:
Norge bør mobilisere så mange land som mulig til å stå sammen om humanitære prinsipper, og bidra til at FN og sivile hjelpeorganisasjoner får finansiering og sikker tilgang til Gaza.

Postet:
2023-10-13 11:45:12