Person / Aktør:
Arild Hermstad
Arild Hermstad
Parti: MDG

Innlegg:
MDG mener derfor at regjeringen bør ta initiativ til en giverlandskonferanse for Palestina, og har i Stortinget spurt utenriksministeren om hun vil gjøre det.

Postet:
2023-10-13 11:45:13