Person / Aktør:
Stortingsrepresentant Marius A Nilsen
Stortingsrepresentant Marius A Nilsen
Parti: FRP

Innlegg:
I dag la strømprisutvalget frem sin rapport. Jeg frykter at rapporten blir en ny hvilepute for regjeringen, der tiltak for å få ned strømprisene blir trenert og utsatt, mens det vi trenger er handling. Det kan virke som regjeringen mener de høye strømprisene skal være den nye normalen. Der er selvfølgelig FrP helt uenig. De høye strømprisene er med på å ødelegge Norges konkurranseevne.\n\nNå mener jeg vi må få på plass kompenserende tiltak på kort sikt, mens vi bygger mer kraft og får kontroll på krafteksporten, for å sikre lave strømpriser i årene som kommer.

Postet:
2023-10-12 13:59:11

Delt innhold:
I dag la strømprisutvalget frem sin rapport. Jeg frykter at rapporten blir en ny hvilepute for regjeringen, der tiltak for å få ned strømprisene blir trenert og utsatt, mens det vi trenger er handling. Det kan virke som regjeringen mener de høye strømprisene skal være den nye normalen. Der er selvfølgelig FrP helt uenig. De høye strømprisene er med på å ødelegge Norges konkurranseevne.\n\nNå mener jeg vi må få på plass kompenserende tiltak på kort sikt, mens vi bygger mer kraft og får kontroll på krafteksporten, for å sikre lave strømpriser i årene som kommer.