Person / Aktør:
Mímir Kristjánsson
Mímir Kristjánsson
Parti: R

Innlegg:
@KrisHansen_ Ja, en ordning som LO er mot fordi en egen «trygdelønn» kan føre til sosial dumping. Det dere derimot stemmer ned er disse forslagene, som på ulike måter gjør at folk på ulike stønader ville beholdt mer av pengene de klarer å tjene selv:\n\nhttps://t.co/RiVNCnMt6n

Postet:
2023-10-09 08:37:19