Person / Aktør:
Marianne Sivertsen Næss
Marianne Sivertsen Næss
Parti: AP

Innlegg:
I dag kom regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024. Jeg mener det er mye som er bra for Finnmark, samtidig som det er mye som burde vært med. Vi må fortsette å stå på for å sikre oppstart av E45 Kløfta, og at hele veistrekningen finskegrensa til Hammerfest gis prioritet. Det er positivt at utbedring av RV94 er i gang, etter mange års stillstand. Dette arbeidet må fortsette til alle parseller er utbedret. \n\nSå er det med statsbudsjettet som med familieøkonomien; alle «familiemedlemmene» får ikke gjennomslag for alle ønsker, på samme tid. Det er tøffe tider, og noe av det viktigste nå er trygg økonomisk styring for å sikre at prisveksten går ned, og at folk har en jobb å gå til.\n\nFor Finnmark har regjeringen gjennom de to siste statsbudsjettene, bl.a. innført gratis barnehage, økt nedskrivning av studielån, økt Finnmarksfradraget, satset betydelig på fiskerihavner, og sørget for mer desentralisert utdanning med studiesentre i Hammerfest i vest og Sør-Varanger, Vadsø og Tana i øst.\nBorteboerstipendet og utstyrsstipendet for elever i videregående skole foreslås økt, noe som betyr mye for mange av våre unge. \n\nSå registrerer jeg at det er delte reaksjoner på at SNO (Statens naturoppsyn) styrkes med 7 stillinger i Nord-Norge. Midlene skal gå til å redusere konfliktnivået for beitenæringen og rovvilt. Jeg vil gjerne høre og lære mer om betydningen av jobben SNO gjør i Finnmark, må innrømme at dette ikke er mitt sterkeste «fagfelt» 😅\n\nGjennom ulike kanaler, i Stortinget og i møter med statsråder og regjering vil jeg fortsette å jobbe for Finnmark. Det er dessverre ikke alt arbeidet som er like synlig for folk, siden vi ikke bruker media på samme måte som man gjør i opposisjon. Men vær trygg på at det meste av døgnets våkne timer går til saker som omhandler Finnmark og de nasjonale oppgavene jeg har i rollen som leder av energi- og miljøkomiteen. \n\nTa gjerne kontakt om du er i Oslo, eller ønsker en prat. Mye arbeid er gjort, mye gjenstår. I lag får vi til mer 🥰

Postet:
2023-10-06 15:01:57

Delt innhold:
I dag kom regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024. Jeg mener det er mye som er bra for Finnmark, samtidig som det er mye som burde vært med. Vi må fortsette å stå på for å sikre oppstart av E45 Kløfta, og at hele veistrekningen finskegrensa til Hammerfest gis prioritet. Det er positivt at utbedring av RV94 er i gang, etter mange års stillstand. Dette arbeidet må fortsette til alle parseller er utbedret. \n\nSå er det med statsbudsjettet som med familieøkonomien; alle «familiemedlemmene» får ikke gjennomslag for alle ønsker, på samme tid. Det er tøffe tider, og noe av det viktigste nå er trygg økonomisk styring for å sikre at prisveksten går ned, og at folk har en jobb å gå til.\n\nFor Finnmark har regjeringen gjennom de to siste statsbudsjettene, bl.a. innført gratis barnehage, økt nedskrivning av studielån, økt Finnmarksfradraget, satset betydelig på fiskerihavner, og sørget for mer desentralisert utdanning med studiesentre i Hammerfest i vest og Sør-Varanger, Vadsø og Tana i øst.\nBorteboerstipendet og utstyrsstipendet for elever i videregående skole foreslås økt, noe som betyr mye for mange av våre unge. \n\nSå registrerer jeg at det er delte reaksjoner på at SNO (Statens naturoppsyn) styrkes med 7 stillinger i Nord-Norge. Midlene skal gå til å redusere konfliktnivået for beitenæringen og rovvilt. Jeg vil gjerne høre og lære mer om betydningen av jobben SNO gjør i Finnmark, må innrømme at dette ikke er mitt sterkeste «fagfelt» 😅\n\nGjennom ulike kanaler, i Stortinget og i møter med statsråder og regjering vil jeg fortsette å jobbe for Finnmark. Det er dessverre ikke alt arbeidet som er like synlig for folk, siden vi ikke bruker media på samme måte som man gjør i opposisjon. Men vær trygg på at det meste av døgnets våkne timer går til saker som omhandler Finnmark og de nasjonale oppgavene jeg har i rollen som leder av energi- og miljøkomiteen. \n\nTa gjerne kontakt om du er i Oslo, eller ønsker en prat. Mye arbeid er gjort, mye gjenstår. I lag får vi til mer 🥰