Person / Aktør:
Stortingsrepresentant Anja N Abusland -SP
Stortingsrepresentant Anja N Abusland -SP
Parti: SP

Innlegg:
La meg utdype: jeg mener det er behov for ett tettere samarbeid mellom barnehage, foreldre og helsestasjon. \n\nMed den utviklingen vi ser hos barn og unge i dagens samfunn, er det åpenbart at en må ha fokus på tidlig innsats, og da særlig hos de minste. \n\nDet er flere tiltak som både er nødvendige og viktige for å forebygge utenforskap. Det skal vi også gjøre. Men jeg mener det er viktig å ta debatten om foreldrerollen også. \n\nDet handler ikke om at staten skal komme å bestemme over foreldres oppdragelse. Det handler om hvordan vi i felleskap kan ruste barna våre til å håndtere dagens samfunn. \n\nJeg reagerer når jeg hører historier om foreldre som sier at «det trenger vi ikke lære barnet hjemme, for det lærer hun jo i barnehagen» \nEller barn som blir levert i pyjamas fordi foreldre ikke «tok kampen» hjemme. \n\nJeg får vondt i magen når jeg hører at barn idag oppleves som mindre robuste, at de er mer utagerende og at de sliter med å håndtere grensesetting. Det er disse barna som skal ut i den store verden. Hvis vi som samfunn ikke klarer å forberede de, ja da er vi med på å sende dem ut i utenforskapet\n\nVi skal uten tvil stille krav til staten og kommunene, men da må vi og kunne stille krav til hverandre, også som foreldre. \n\nDet er flere måter å få til økt fokus på foreldrerollen, jeg mener en blant annet bør se på hvordan helsestasjon og barnehage kan samarbeide tettere. For å bistå foreldre som skal ha barn inn i barnehagen. \n\nDebatten er løftet, hva mener du ?

Postet:
2023-10-06 08:25:53

Delt innhold:
(+) – Oppdra­gelse og grense­set­ting er foreld­renes jobb
Foreldre må kurses for å lære å takle foreldrerollen, mener stortingsrepresentant Anja Abusland. Nå får hun støtte fra Utdanningsforbundet.